News
พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีนำภาพการชุมนุมประท้วงในอดีตที่ผ่านมา นำไปเผยแพร่ในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มุ่งหวังในการปลุกระดม ให้ประชาชนออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาล ซึ่งสร้างความเสียหายและความเชื่อมั่นในการบริหารราชการของรัฐบาลนั้น ขอเรียนว่า ปัจจุบันไม่มีการชุมนุมตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด ซึ่งจากการตรวจสอบ ภาพถ่าย พร้อมด้วยคลิปวิดีโอและข้อความที่ปรากฏในโลกโซเชียลมิเดียในลักษณะที่มีการชุมนุมของกลุ่มมวลชนขับไล่รัฐบาล ขอให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว โดยประกอบด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมหลากหลายสีเสื้อ อาทิ สีแดง สีเหลือง หรือสีอื่นๆ หลากหลายสีนั้น พบว่าเป็นการนำภาพถ่ายและคลิปวีดีโอเก่า ในหลายเหตุการณ์ มาตัดต่อให้เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มผู้ที่ชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 27 ม.ค.61 บริเวณสกายวอล์ค และ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 61 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีความผิดฐาน ขัดคำสั่ง คสช.ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ 12 มั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และ ทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และการชุมนุมที่บริเวณสกายวอล์ค ยังมีความผิดตามมาตรา 7 พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 อีกด้วย สำหรับผู้ที่ไม่หวังดีที่นำ ภาพถ่ายพร้อมด้วยคลิปวิดีโอและข้อความ ไปเผยแพร่ในโซเชียลมิเดียในลักษณะที่เป็นการปลุกระดม สร้างความสับสนให้กับประชาชน โดยมีการเชิญชวนให้ออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาล การกระทำในลักษณะดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นความผิด ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (3) และฐาน ทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 รองโฆษก ตร. กล่าวต่ออีกว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งจะไม่ยอมให้ ที่มีผู้ไม่หวังดีต่อประเทศ ออกมา ยุยง ปลุกปั่น สร้างความสับสน ตื่นตระหนกแก่ประชาชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกแยกและทำลายความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดถือกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญในการทำงาน เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข โดยได้กำชับให้กองบัญชาการตำรวจทุกภาคส่วนเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ในทุกมิติ ที่สร้างสถานการณ์ บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งหวังทำลายความปรองดองของคนในชาติและความเชื่อมั่นในการบริหารราชการของรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้มอบหมาย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. (งานความมั่นคง) ให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น และใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารในช่องทางอื่นๆ อย่างหลงเชื่อข้อมูลในสื่อโซเชียลมิเดีย ซึ่งอาจมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง #ศูนย์โซเชียลมีเดียศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2066741333615171/