NEWS-ข่าว
บรรยากาศแห่งความสุข!! ข้าราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มทะยอยเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร. พร้อมลุ้นชิงโชครางวัลต่างๆมากมายกว่า 500 รายการ 🎉🎉🎉ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2342857266003575/