NEWS-ข่าว
วันนี้(5 ม.ค.62) ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ที่ประสบ อุทกภัย(น้ำท่วม) หลังจากพายุโซนร้อน ปาบึก โดยแยกเป็นสองพื้นที่ 1.พื้นที่ที่ได้รับการประสบภัยโดยตรงในพื้นที่ อำเภอปากพนัง อำเภอเมือง อำเภอหัวไทร อำเภอทุ่งสง โดยได้นำอาหาร และน้ำดื่มเพื่อไปให้แก่ผู้ประสบภัย และช่วยเหลือในการตัดต้นไม้ กิ่งไม้และยกสิ่งกีดขวางทางจราจร ออกนอกเส้นทาง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางได้เป็นปกติในการนี้ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 , พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาที รองผู้บังคับการฯ, พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รองผู้บังคับการฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ที่ประสบวาตภัย อุทกภัย ของพายุโซนร้อน “ ปาบึก ” ในพื้นที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง 2.พื้นที่โดยรอบ พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ มอบหมายให้รองผู้บังคับการเข้าไปกำกับดูแลพื้นที่ประสบภัยดังนี้ ได้นำอาหาร น้ำดื่มเพื่อไปให้แก่ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือในการตัดต้นไม้ กิ่งไม้และยกสิ่งกีดขวางทางจราจรออกนอกเส้นทางเพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ ปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2354073261548642/