ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ผู้บังคับการอำนวยการ ภ.๓ เป็นประธานการประชุม เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจ นครราชสีมา วันนี้ (๑๐ ก.ค.๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓/ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปวริศ บุญสุทธิ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมการประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1023051867871409/