NEWS-ข่าว
การประชุมกำชับ ติดตามการปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ ภ.๓ วันนี้ (๔ ก.พ.๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.๑ - ๖ บก.อก.ภ.๓ เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.ภ.๓ ได้ร่วมกันประชุมฝ่ายอำนวยการ เพื่อกำชับ และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๒ บก.อก.ภ.๓ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1181846241991970/