NEWS-ข่าว
วันนี้ (5 ก.พ. 62) เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม3 ชั้น 2 อาคาร1 ตร.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1182525068590754/