NEWS-ข่าว
วันนี้ 5 ก.พ.62 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3 ได้มาควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบความเรียบร้อย การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงาน อบถ. ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา ฮอลล์ 1 ชั้น 4ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1182525438590717/