NEWS-ข่าว
วันนี้ (๕ ก.พ.๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๓ มอบหมายให้ พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.๓ เป็นประธานการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงาน อบถ.ภ.๓ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผบก.อก.ภ.๓, รอง ผบก.อก.ภ.๓ (ที่รับผิดชอบงานจราจร), รอง ผบก.ภ.จว. (ที่รับผิดชอบงานจราจร) ในสังกัด ภ.๓, พร้อมผู้ประสานงาน, หน.งานจราจร, หน.งานสอบสวน ของ สภ.ในสังกัด ภ.๓ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก กก.๖ บก.ทล.รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๓ นาย โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ดร.โกสินทร์ หินเธาว์ ประธานมูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอาชญากรรม (มปอ.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์การค้า terminal 21 นครราชสีมา hall ๑ ชั้น ๔ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1182551608588100/