NEWS-ข่าว
วันนี้ (๖ ก.พ.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๓ มอบหมายให้ พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทบทวนและเพิ่มความรู้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ของตำรวจภูธรภาค ๓ พร้อมด้วย ผบก.ในสังกัด ภ.๓ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบก.ในสังกัด ภ.๓ หน.สภ.ในสังกัด ภ.๓ โดยมี พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์การค้า terminal 21 นครราชสีมา ชั้น ๔ hall ๒-๓ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1183229231853671/