NEWS-ข่าว
วันนี้ (๗ ม.ค.๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.๓ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด(ที่รับผิดชอบงานจราจร) ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ก.พ.๖๒ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพมหานครที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1183879011788693/