NEWS-ข่าว
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 สั่งการทุกหน่วยของ ภ.3 เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ หวั่นเกิดอาชญากรรม "ภัยคุกคามทางเพศ" ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้สั่งการและกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัด ภ.3 เพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. นี้ เนื่องจากมีหนุ่มสาว เด็กหรือเยาวชน นิยมออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการเชิงรุกในการเข้มงวดกวดขัน ต่อพื้นที่ล่อแหลมอาจเกิดอาชญากรรมและภัยคุกคามทางเพศ ได้แก่ 1. ขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ อบรมตักเตือนดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ให้ระมัดระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นในการออกเที่ยววันวาเลนไทน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง 2. สถานบันเทิง สถานบริการ แหล่งท่องเที่ยวเวลากลางคืน โรงแรมม่านรูด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน 3. หากพบเหตุ เด็ก เยาวชน ตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวง หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้แจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที 4. มีเหตุด่วน เหตุร้าย แจ้ง 191 , 1599 หรือแอปพลิเคชั่น police ilert u ตลอด 24 ชั่งโมงที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1184104908432770/