NEWS-ข่าว
วันนี้(12มี.ค.2562) เวลา13.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธาน ประชุม ,พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.3,พ.ต.อ.อิทธิพล นาคคำ รอง ผบก.สส.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ ฝอ.ศอ.ปส.ภ.3 เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภ.3 ครั้งที่ 21/2562 ผ่านระบบVideo Conference ทุกสภ. เฝ้าฟัง ณ ห้องประชุม 1 ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1206612186182042/