NEWS-ข่าว
พร้อมบริการประชาชนเดินทางกลับ กทม. แล้วครับ หมวดทางหลวงสีคิ้วร่วมกับตำรวจทางหลวง เริ่มดำเนินการจัดแนวกรวยยางบริเวณหน้าปั้มน้ำมัน ปตท.ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว รับการเดินทางขาเข้า กรุงเทพฯที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1227884580721469/