NEWS-ข่าว
สภ.วังน้ำเขียว ภ.จว.นครราชสีมา ขอรายงานสภาพการจราจร ถนนสาย 304 บริเวณจุดกลับรถฉลาดปรุ (กม.233) วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 19.55 น. - ขาขึ้น นม. (เดินรถ 2 ช่องจราจร) ปริมาณรถน้อย การจราจรคล่องตัว - ขาล่องกบินทร์บุรี ปริมาณรถเริ่มมาก (เดินรถ 2 ช่องจราจร) การจราจรคล่องตัวทำความเร็วได้ปกติที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1228664503976810/