NEWS-ข่าว
วันนี้(4 มิ.ย.62) เวลา 17.30 น. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.หนองบุญมากพบ พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด ผกก.สภ.หนองบุญมาก , รอง ผกก., สว. และ ข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการทั่วไป และกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ - การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ตร. - การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ การปฏิบัติตน ความประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัย - กำชับให้ หน.สภ. สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์อันดีของตำรวจในโรงพัก - กำชับการปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการประชาชน ตามแนวทางการยกระดับสถานีตำรวจ - ให้ทุกระดับใส่ใจในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ - กำชับการมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา - กำชับการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบฯที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1265710476938879/