NEWS-ข่าว
ตำรวจภูธรภาค 3 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง วันนี้ (11 ก.ค.62) เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3, พ.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.กิตติ กองแสงศรี รอง ผบก.สส.ภ.3, พ.ต.อ.ประยงค์ กอศรี ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3, พ.ต.อ.เดชประเสริฐ อัจฉริยวิศรุต ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3, ผกก.ฝอ.2,5,6 บก.อก.ภ.3, ผกก.สภ.เมือง,โพธิ์กลาง,จอหอ,มะเริง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 บก.อก.ภ.3 มี ภ.จว.ในสังกัด และ หน.สภ.เฝ้าฟังการประชุม ณ ที่ตั้งหน่วยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1294811837362076/