NEWS-ข่าว
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครราชสีมา วันนี้ (๓๑ ก.ค.๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.๓ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.สีดา จว.นครราชสีมา พบ พ.ต.อ.ถึงพร ปานทอง ผกก.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา และข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.๓ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.โนนสูง (ย่อย ดอนหวาย) จว.นครราชสีมา พบ ร้อยเวร และข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.๓ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา พบ ร.ต.อ.สมศักดิ์ จันทร์แจ่มศรี ร้อยเวรสอบสวน และข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ . จึงได้กำชับให้ถือปฏิบัติตามตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ตามที่ ภ.๓ ได้สั่งการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้เน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้กิริยาวาจาสุภาพ ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค รวมถึงการป้องกันปราบรามยาเสพติด การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาลที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1310107402499186/