NEWS-ข่าว
วันนี้ ( 2 ส.ค.62 ) เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบยิงปืนพลซุ่มยิง ประจำปี 2562 (คณะกรรมการตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๒๗/๒๕๖๒ ลง ๒๓ ก.ค.๖๒) และตรวจเยี่ยมเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.๓ ซึ่งเป็นตัวแทน ภ.๓ ในการแข่งขันยิงปืนยาว(พลซุ่มยิง) ณ สนามยิงปืน ศฝร.ภ.3 ซึ่ง ภ.๓ มีผลคะแนนสูง อยู่ในระดับต้นๆของการแข่งขันที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1311552082354718/