กรุณารอสักครู่

ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตรวจประเมินผลศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันนี้ ( 19 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง จตร.รรท.รอง ผบช.ภ.3 , พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เลิศบัวบาน รอง ผบก.อก.ภ.3 และ คณะกรรมการตรวจประเมินผลศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครราชสีมา และทดสอบการไปถึงที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครราชสีมาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1612718325571424/