กรุณารอสักครู่

ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 . วันนี้ (23 มิ.ย.63) เวลา 13.30น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 /หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ ภ.3 มอบหมายให้พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3/รองหัวหน้าคณะทำงานฯ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.เมืองอุบลราชธานี พบ พ.ต.อ.วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.อ.นิพล บุญเกิด รอง ผบก.ฯ ปรก.ภ.จว.อุบลราชธานี,พ.ต.อ.ภัทรพล โพธิอะผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ และนำเสนอการตรวจฯ ต่อคณะทำงานฯ . เวลา 14.45 น. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.เมืองศรีสะเกษ พบ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า, พ.ต.อ.อัทธชนม์ ช่วงงาม, พ.ต.อ.มาโนช รัตนโชติ, พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ และนำเสนอการตรวจฯ ต่อคณะทำงานฯ จึงได้ให้คำแนะนำและกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ให้ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการงานยกระดับการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปตามนโยบายของ ภ.3 2. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันปราบปรามคดียาเสพติดตามนโยบาย ภ.3 และให้คงความเข้มในการตั้งจุด/ด่านตรวจบูรณาการ ของ ภ.3 3. ให้กวดขันความประพฤติ ระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ เน้นการแต่งกายและทรงผม 4. ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง พรก.ฉุกเฉินฯ, คำสั่ง ศบค. คำสั่ง ศปม.ตร. เกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการตำรวจดูแลรักษาตนเอง เน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 5. ห้ามข้าราชการตำรวจทุกนาย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขทุกประเภทที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1616503565192900/