กรุณารอสักครู่

ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชุมเร่งรัดติดตามงานสืบสวนของ ภ.3 ครั้งที่9/2563 วันนี้ (24 มิ.ย.63) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3(หน.สส.)/ประธานการประชุม, พ.ต.อ.ชลาสินธุ์ ชลาลัย รอง ผบก.สส.ภ.3 , พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ รอดนวล ผกก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.3 , พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน ผกก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.3,พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.สืบสวน4 บก.สส.ภ.3 และ รอง ผบก. ภ.จว. ในสังกัด ภ.3 ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามงานสืบสวนของ ภ.3 ครั้งที่9/2563 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม 1 ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1617274381782485/