กรุณารอสักครู่

ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (24 มิ.ย.63) เวลา 13.15 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจของ ภ.3 และ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3/รองหัวหน้าคณะทำงานฯ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เลิศบัวบาน รอง ผบก.อก.ภ.3 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ รวม 8 นาย เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี พบ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถตย์ รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี และ พ.ต.อ.บุญเลิศ เลิศวัฒนกิตติ ผกก.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ และนำเสนอการตรวจฯ ต่อคณะทำงานฯ . เวลา 15.30 น. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจของ สภ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี พบ พ.ต.อ.ภัทรพล โพธิอะ ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ และนำเสนอการตรวจฯ ต่อคณะทำงานฯ . จึงได้ให้คำแนะนำและกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ให้ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการงานยกระดับการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปตามนโยบายของ ภ.3 2. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันปราบปรามคดียาเสพติดตามนโยบาย ภ.3 และให้คงความเข้มในการตั้งจุด/ด่านตรวจบูรณาการ ของ ภ.3 3. ให้กวดขันความประพฤติ ระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ เน้นการแต่งกายและทรงผม 4. ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง พรก.ฉุกเฉินฯ, คำสั่ง ศบค. คำสั่ง ศปม.ตร. เกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการตำรวจดูแลรักษาตนเอง เน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 5. ห้ามข้าราชการตำรวจทุกนาย เข้าไปยุ่ งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขทุกประเภทที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1617280731781850/