กรุณารอสักครู่

ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชุม ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภ.3 วันนี้ (25 มิ.ย.63) เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผบก.อก.ภ.3 , พ.ต.อ.กิตติ กองแสงศรี รอง ผบก.อก.ภ.3 ,พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ เจ้าหน้าที่ ฝอ.ศอ.ปส.ภ.3 เข้าร่วมประชุม ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภ.3 ครั้งที่ 33/2563 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการ กรณียึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด หรือเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด, โต๊ะข่าวยาเสพติดประจำสัปดาห์(ศอ.ปส.ภ.3) ครั้งที่ 22/2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ภ.3 โดยมี รอง ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ที่รับผิดชอบงาน ปส. ร่วมประชุม ณ ที่ตั้งของหน่วย และ หน.สภ. ในสังกัดทุกแห่งเฝ้าฟังฯที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1618208411689082/