กรุณารอสักครู่

ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ภ.3) วันนี้ (30 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ภ.3) ประจำเดือน มิ.ย.63 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ภ.3 ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองชัยภูมิ ในส่วนของ ภ.3 มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เลิศบัวบาน รอง ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.ท.หญิง เอื้ออารีย์ เพียกขุนทด รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.วรรณ์ชัย แสงมะณี สว.ฯ ปรก.ศปทส.ภ.3 , เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ศปทส.ภ.3 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 พร้อมให้รอง ผบก.สส.ภ.3, รอง ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ที่รับผิดชอบงาน ปทส. ,หน.ชุดปฏิบัติการ ศปทส.ภ.3 ร่วมประชุม ณ ที่ตั้งของหน่วย และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.3 ทั้ง 236 สภ. เฝ้าฟังที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1622979577878632/