ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ ภ.3 วันนี้ ( 30 มิ.ย.63) เวลา 10.20 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 /หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3/รองหัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม รอง ผบก.อก.ภ.3 ,พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ชาติเพชร ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3, พ.ต.อ.เจตติ์ บัวทิพย์ ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.อ.ภาณุเทพ ไชยคำภา ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.อ.พาวิน พานกระโทก ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.อ.เสนอ คงวชิรฉัตร ผกก.(สอบสวน)ฯ, และ คณะทำงานฯ . เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.เมืองชัยภูมิ พบ พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ และนำเสนอการตรวจฯ ต่อคณะทำงานฯ . เวลา 11.00 น. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.บ้านเขว้า พบ พ.ต.ท.มังตรา กาชัย รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเขว้า , พ.ต.ท.เอกพล เพชรนอก รอง ผกก. ( สอบสวน ) สภ.บ้านเขว้า พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ และนำเสนอการตรวจฯ ต่อคณะทำงานฯ . จึงได้ให้คำแนะนำและกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ให้ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการงานยกระดับการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปตามนโยบายของ ภ.3 2. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันปราบปรามคดียาเสพติดตามนโยบาย ภ.3 และให้คงความเข้มในการตั้งจุด/ด่านตรวจบูรณาการ ของ ภ.3 3. ให้กวดขันความประพฤติ ระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ เน้นการแต่งกายและทรงผม 4. ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง พรก.ฉุกเฉินฯ, คำสั่ง ศบค. คำสั่ง ศปม.ตร. เกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการตำรวจดูแลรักษาตนเอง เน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 5. ห้ามข้าราชการตำรวจทุกนาย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุขทุกประเภท พร้อมมอบสิ่งของ จาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ตามโครงการ รับอาหารฟรีครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจรวมถึงขอบคุณข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1622993527877237/