ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 49/2563 วันนี้ (29 ก.ค.63)เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม รอง ผบก.อก.ภ.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 49/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) จาก ห้องประชุม ศปม.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน ในส่วนของ ภ.3 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 และ รอง ผบก.ภ.จว.และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.3 ทั้ง 236 สภ. ร่วมประชุมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1648590828650840/