ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (30 ก.ค.63) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผบก.อก.ภ.3 พร้อมด้วยผู้แทนจาก บก.สส.ภ.3 , บก.กมค. , ฝอ.2 - 3 บก.อก.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) จาก ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. โดยมี พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส. เป็นประธาน ในส่วนของ ภ.3 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 และ รอง ผบก.ภ.จว.และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.3 ทั้ง 236 สภ. ร่วมประชุมและเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1649518068558116/