ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ปฏิบัติราชการ ภ.3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ก.พ.62 - 31 ก.ค.63 ในส่วนของ ภ.3 จำนวน 300 นาย และ บช.น. จำนวน 220 นาย รวมทั้งสิ้น 520 นาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภุธรภาค 3 ต.จอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1650617608448162/