ภารกิจผู้บังคับบัญชา
สภ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา รายงานสถาพการจราจร ทล.304 รอยต่อเขตปราจีนบุรี กม.221+222 วันที่ 4 ก.ย. 63 เวลา 11.00 น. การจราจรคล่องตัวที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1682327121943877/