ภารกิจผู้บังคับบัญชา
11.00 น. การจราจรทุกจุดพื้นที่ จ.นครราชสีมา คล่องตัว ไม่มีจุดติดขัดที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1682329758610280/