ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 . วันนี้ (14 ก.ย.63) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ปฏิบัติราชการ ภ.3, พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย, พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี ,พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ, พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี, พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม รอง ผบช.สยศ.ตร. ปฏิบัติราชการ ภ.3, พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง จตร. รรท.รอง ผบช.ภ.3, ผบก.ในสังกัด ภ.3, หัวหน้าสถานีตำรวจฯ, ผกก.สส.ฯ, ผกก.ฝอ.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 โดยก่อนการประชุมได้มี การแสดงพระธรรมเทศนา ของพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่นในห้วงที่ผ่านมา และชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ของ ภ.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1692071620969427/