ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชุมกำชับการปฏิบัติราชการของฝ่ายอำนวยการ . วันนี้ (15 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3/(หน.บร.) ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.อ.ยศนันท์ ชมบุญ, พ.ต.อ. กิตติ กองแสงศรี รอง ผบก.อก.ภ.3, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.3 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.3 ระดับ สว.ข้ึนไป ร่วมประชุมกำชับการปฏิบัติราชการของฝ่ายอำนวยการ บก.อก.ภ.3 ณ ห้องประชุม 3 บก.อก.ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1721770097999579/