ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (17 ต.ค.63) เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นผู้แทนตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1723959304447325/