ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พิธีวันตำรวจ ประจำปี 2563 . วันนี้ (17 ต.ค.63) เวลา 06.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 พร้อมคุณจันทร์ทิพา หลักบุญ ภริยา ผบช.ภ.3 ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 , นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2, ผู้แทนหน่วยงานศาลและอัยการ, น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน1 และอดีตผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 3 ได้เข้าร่วมพิธีบูชาพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ พระพุทธรูปประจำหน่วย และพิธีบวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2563 ณ หน้าอาคาร ตำรวจภูธรภาค 3 ต่อมาเวลา 07.30 น. ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ,พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ต.จอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1723968941113028/