ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอให้ติดตามข่าวสารของทางราชการ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1723978617778727/