ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (18 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ รอง ผบช.ภ.3(ผช.มค.2)ให้เป็นผู้ควบคุมกองร้อย คฝ.ภ.3 เข้าร่วมประชุม กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง โดยมี พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูล รอง ผบ.ตร. /หัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และมีหน่วยงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ดังนี้ 1. กระทรวงยุติธรรม 2. กระทรวงมหาดไทย 3. กระทรวงการต่างประเทศ 4. กระทรวงสาธารณสุข 5. กระทรวงพลังงาน 6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7. กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ 8. กระทรวงคมนาคม 9. กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10. กระทรวงศึกษาธิการ 11. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12. อัยการสูงสุด 13. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 14. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 15. ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย 16. กรมประชาสัมพันธ์ 17. สำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. . ในส่วน ภ.3 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง จตร.ปฏิบัติราชการ ภ.3 เป็นประธานประชุม ผ่านระบบประทางไกล (VDO Conference) พร้อมด้วย รอง ผบก.อก.ภ.3 และ รอง ผบก.สส.ภ.3 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 พร้อมหน่วยในสังกัด ร่วมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อติดตามสถานการณ์เคลื่อนไหวที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1724973314345924/