ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตำรวจอุบลฯ ดูแลประชาชนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1756120164564572/