ภารกิจผู้บังคับบัญชา
การสอบแข่งขันนักเรียนนายสิบตำรวจ กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ ***กรุณาอ่านรายละเอียเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วน*** สมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.orgที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1756137887896133/