ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวนี้ ขอให้ยึดหลักถนนปลอดภัย ขับขี่มีวินัยเคารพกฎจราจร ทั้ง 5 ข้อนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากตำรวจภูธรภาค 3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1756145627895359/