ภารกิจผู้บังคับบัญชา
กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ขอรายงานสภาพการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ดังนี้ จุดที่ 1 กม.161+300 (บริเวณ รร.มหิศราธิบดี - แยก บ.โพธิ์) ทิศทาง ขาออก กทม. ปริมาณจราจรปานกลาง คล่องตัว ใช้ความเร็วได้ 70-90 กม./ชม.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1756218461221409/