ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รายงานสภาพจราจร 10 เส้นทางหลัก ขาออก กทม. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1756218767888045/