ภารกิจผู้บังคับบัญชา
แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1756357721207483/