ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้(๑๙ พ.ย. ๖๓) ณ ห้วงเวลาประมาณ ๑๕.๑๐ - ๑๕.๓๐ น. เส้นทางแผ่นดินหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) จาก อ.กลางดง ถึง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ทั้งขาขึ้นและล่องสภาพการจราจรคล่องตัว ไม่มีรถติดยาวแต่อย่างใดครับที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1756417021201553/