ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ยึดกระบะขนไม้พะยูง 138 ท่อน เตรียมข้ามโขงส่งประเทศเพื่อนบ้านที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1757297897780132/