ภารกิจผู้บังคับบัญชา
เดินทางปลอดภัยครับ เหนื่อยก็หยุดพักรถก่อนนะครับที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1759106560932599/