ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาภาคอีสานตอนล่างของพวกเราครับที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1798097210366867/