ภารกิจผู้บังคับบัญชา
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อติดตามสถา่นการณ์ในพื้นที่ . วันนี้ (11 ม.ค.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ภาณุ บุรณิศิริ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.ภ.3, รอง ผบก.กค.ภ.3, รอง ผบก.อก.ภ.3, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.3 ได้ร่วมกันประชุม ศปก.ภ.3 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) กับ บก.สส.ภ.3, ศฝร.ภ.3 และภ.จว.ในสังกัด ภ.3 เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม 3 บก.อก.ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1798850173624904/