ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด ดูแลสวัสดิการด้านการศึกษาเล่าเรียน พร้อมทั้งรับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานในสังกัดนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป . วันนี้ (11 ม.ค.64) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 และคุณจันทร์ทิพา หลักบุญ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นสวัสดิการ และบำรุงขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งได้รับมอบหน้ากากอนามัยจากประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานสังกัด เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัิติหน้าที่ต่อไป ณ ห้องประชุมสารสิน ตำรวจภูธรภาค 3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1799145210262067/