ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชุมติดตามเร่งรัด การปราบปราม สืบสวน สอบสวน ขยายผล เพื่อการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด วันนี้( 11 ม.ค. 64 ) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 (หน.ปส.ภ.3) ร่วมประชุมติดตามเร่งรัด การปราบปราม สืบสวน สอบสวน ขยายผล เพื่อการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด โดยมีท่านพล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป)/ผอ.ศอ.ปส.ตร. เป็นประธาน ในการการประชุม ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุม ภัคดีภูมิ ชั้น 2 อาคาร 1 บช.ปส. ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัด ภ.3 โดยมี รอง ผบก.ภ.จว. ในสังกัดที่รับผิดชอบงาน ปส.และ หน.สภ.ทุกแห่งเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งของหน่วยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1799196123590309/