ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภาค 3 จัดกำลังพลกว่า 6,800 นาย เข้มดูแลจราจร ป้องกัน ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 2564 . ชู 5 มาตรการ ดูแลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงอย่างเข้มข้น ทั้งมาตรการบริหารจัดการ,มาตรการบังคับใช้กฎหมาย ,มาตรการอำนวยความสะดวกการจราจร ,มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และมาตรการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง . โดยให้ภูธรจังหวัดในสังกัด จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกจราจรป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 . โดยเปิดศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2564 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจแอลกอฮอล์ จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ด่านชุมชน และ ชุดเคลื่อนที่เร็ว รวมจำนวน 6,824 นาย บูรณาการร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นจัดกำลังพล....... https://www.innnews.co.th/news/local/news_74291/ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1861982063978381/